Правільна!

Коска ў складаназлучаным сказе §56

  1. Коскай аддзяляюцца часткі складаназлучаных сказаў, якія аб’яднаны злучнікамі і, ды (у значэнні «і»), дый (ды і), або (альбо), ці. Напрыклад:
  1. Перад злучнікамі і, ды (у значэнні «і»), або, ці коска не ставіцца: калі ў складаназлучаным сказе (звычайна ў пачатку) ёсць агульны член, які адносіцца да першай і да другой частак, або агульная часціца ці пабочнае слова. Напрыклад:
  1. Коскай аддзяляюцца часткі, якія аб’яднаны ў складаназлучаны сказ злучнікамі але, а, ды (у значэнні «але»), ж (жа), аж, аднак, затое, толькі і інш. Напрыклад:
  1. Коскай аддзяляюцца часткі, якія аб’яднаны ў складаназлучаны сказ пры дапамозе паўторных злучнікаў і… і, ні… ні, то… то, не то… не то, або (альбо)… або (альбо), ці… ці, ці то… ці то. Напрыклад:
Запосціць
Адправіць