Правільна!

Коска пры сцвярджальных, адмоўных і пытальных словах §55

 1. Коскай аддзяляюцца сцвярджальныя, адмоўныя і пытальныя словы ў пачатку сказа, калі яны звязаны са сказам, які раскрывае, канкрэтызуе іх сэнс: так, але, ага, ну, што ж, як жа, не, што, як і інш.
  Напрыклад:

  Так, трэба прыняць гэтыя заўвагі.
  Не, не такою я хацеў сустрэць цябе, сястра! (Я.Скрыган).
  Што, грыбоў яшчэ няма? (Я.Колас).
  Як, ты гэтага яшчэ не зрабіў?
  Калі пры такіх словах стаяць узмацняльныя часціцы, то коскай яны аддзяляюцца разам.
  Напрыклад:
  Ой не, пакідаць таварыша ў бядзе нельга (Я.Маўр).

 2. Калі сцвярджальныя, адмоўныя і пытальныя словы паўтараюцца, то яны раздзяляюцца коскамі.
  Напрыклад:

  Так, так, пані гаспадыня. Чалавек страляе, а чорт кулю носіць (Я.Купала).
  Але, але, яго маці і мне паказвала ліст, у якім ён піша, што няйначай мусіць прыехаць на свята (Ц.Гартны).
  Не, не, – адагнаў ад сябе змрочныя думкі Іван (Б.Сачанка).
  Што, што ты сказаў?

 3. Сцвярджальныя, адмоўныя і пытальныя словы ў сярэдзіне сказа выдзяляюцца коскамі з двух бакоў.
  Напрыклад:

  Работа, што ж, у лес не пабяжыць (Ц.Гартны).
  Ты не паверыш, не, такой навальніцы ў нас не было ніколі!

 4. У канцы сказа перад сцвярджальнымі, адмоўнымі і пытальнымі словамі ставіцца коска, а пасля – знак прыпынку ў адпаведнасці з агульнымі правіламі.
  Напрыклад:

  Цяпер ты пойдзеш спаць, так? (І.Мележ).
  Я работы не баюся, не!

Запосціць
Адправіць