Правільна!

Коска пры выклічніках і гукаперайманнях §54

  1. Коскамі аддзяляюцца выклічнікі, калі яны не маюць падкрэсленай клічнай інтанацыі і знаходзяцца ў пачатку ці ў сярэдзіне сказа. Напрыклад:
  1. Коскамі аддзяляюцца выклічнікі і гукаперайманні, калі яны знаходзяцца ў сярэдзіне або ў канцы сказа ці паўтараюцца. Напрыклад:
  1. Не аддзяляюцца коскамі выклічнікі перад асабовымі займеннікамі. Напрыклад:
  1. Не з’яўляецца выклічнікам і не аддзяляецца коскай часціца о пры зваротку, адмоўі, сцвярджэнні, а таксама не аддзяляюцца коскай узмацняльныя часціцы, аднолькавыя па гукавым складзе з выклічнікамі. Напрыклад:
Запосціць
Адправіць