Правільна!

Коска пры зваротку §53

 1. Коскамі выдзяляюцца звароткі ў пачатку, у сярэдзіне і ў канцы сказа разам са словамі, якія адносяцца да іх.
  Напрыклад:

  Сонца, умыйся расою на світальнай зары (А.Бялевіч).
  Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!.. (Я.Купала).
  Народ пранясе цябе, родная мова, святлом незгасальным у сэрцы сваім (М.Танк).
  Дык уздымі свой голас-звон з глыбінь душы, пясняр свабоды (К.Буйло).
  Відаць, па сур’ёзных справах да нас, Надзя? (М.Лынькоў).

 2. Калі зваротак раздзяляецца на часткі іншымі словамі, то кожная з іх выдзяляецца коскамі.
  Напрыклад:

  Ой ты, мая рыбка, спі, залатая!

 3. Калі паміж звароткамі-паўторамі ёсць займеннік ты або вы, то ён адносіцца да першага зваротка і коска ставіцца пасля займенніка.
  Напрыклад:

  Лета ты, лета прыгожа-квяцістае, колькі ты ўносіш аздобы з сабой! (Я.Купала).

Запосціць
Адправіць