Правільна!

Коска паміж словамі, якія паўтараюцца §47

  1. Коскай раздзяляюцца аднолькавыя словы і радзей – спалучэнні слоў, не звязаныя паміж сабой злучнікамі (за выключэннем і, ды), якія пераважна стаяць побач і паўтараюцца для сэнсавага падкрэслівання працягласці, бесперапыннасці дзеяння, для колькаснага або эмацыянальнага выдзялення прадметаў, з’яў, асоб, для ўзмацнення прыкметы і ступені якасці, сцвярджэння або адмаўлення і інш. Напрыклад:
  1. Калі перад словам, якое паўтараецца, стаіць слова толькі або і толькі ці іменна, то коскамі выдзяляецца разам усё гэта спалучэнне. Напрыклад:
  1. Калі перад кожным словам, якое паўтараецца, стаіць злучнік і, то перад ім ставіцца коска. Напрыклад:
  1. Коскай не раздзяляюцца пры паўторным ужыванні словы, якія стаяць побач: два словы, звязаныя адзіночнымі злучнікамі і, ды (у значэнні і): Хваля паветра дрыжыць і дрыжыць (Я.Колас).
Запосціць
Адправіць