Правільна!

Правілы пастаноўкі шматкроп’я §45

  1. Шматкроп’е ставіцца ў канцы апавядальнага сказа для абазначэння незакончанасці выказвання. Напрыклад:
  1. Шматкроп’е ставіцца пасля апошняга слова пералічэння, калі яно абрываецца. Напрыклад:
  1. Шматкроп’е ставіцца для абазначэння нечаканых перапынкаў, перарывістасці ў маўленні, што ўзнікаюць у выніку перажыванняў, хвалявання чалавека або пошуку спосабу выражэння думкі. Напрыклад:
  1. Шматкроп’е ставіцца ў пачатку, у сярэдзіне, у канцы цытаты, каб паказаць, што ў гэтых месцах прапушчаны словы. Напрыклад:
  1. У лексікаграфічных працах пры пропуску часткі цытаты-ілюстрацыі звычайна ставяцца дзве кропкі. Напрыклад:
  1. Калі скарачаецца цытата, у канцы якой павінен стаяць пытальнік або клічнік, то гэтыя знакі ставяцца пасля дзвюх кропак. Напрыклад:
  1. Шматкроп’е ставіцца ў дыялогу, каб перадаць маўчанне замест адказу на зварот суразмоўцы. Напрыклад:
  1. Шматкроп’е ставіцца паміж абзацамі пры нечаканым пераходзе ад аднаго плана апавядання да другога. Напрыклад:
  1. Шматкроп’е можа ставіцца пасля «назоўнага тэмы». Напрыклад:
Запосціць
Адправіць