Правільна!

Правілы пастаноўкі клічніка §44

  1. Клічнік ставіцца ў канцы простага і складанага сказаў, якія вымаўляюцца з клічнай інтанацыяй. Напрыклад:
  1. Клічнік ставіцца пасля звароткаў, якія стаяць у пачатку або ў канцы сказа, пасля выклічнікаў і гукаперайманняў, што стаяць у пачатку, у сярэдзіне ці ў канцы сказа, калі гэтыя словы вымаўляюцца з клічнай інтанацыяй. Напрыклад:
  1. Клічнік ставіцца ў канцы слоў і сказаў, якімі эмацыянальна перадаюцца прывітанні, развітанні, віншаванні, пажаданні, заклікі і інш. Напрыклад:
  1. Клічнік можа ставіцца пасля «назоўнай тэмы» («назоўнага ўяўлення»). Напрыклад:
  1. Клічнік можа ставіцца ў дужках для выражэння эмацыянальных адносін да зместу выказвання. Напрыклад:
Запосціць
Адправіць