Правільна!

Агульныя правілы правапісу вялікай і малой літар §24

  1. З вялікай літары пішуцца: першае слова ў сказе:
  1. Па традыцыі з вялікай літары пачынаецца кожны новы радок (першае слова) у вершаваных тэкстах:
  1. З вялікай літары пішацца першае слова пасля двукроп’я: у пачатку простай мовы:
  1. Калі цытата ўключаецца ў просты ці складаны сказ у якасці яго граматычнай часткі, тады яна пачынаецца з малой літары:
  1. Пішуцца з малой літары: першае слова пасля шматкроп’я, калі яно стаіць у сярэдзіне сказа і абазначае прыпыненне ў маўленні:
Запосціць
Адправіць